Nautica06

 

Aydınlık bir gelecek için; PARASIZ-BİLİMSEL-DEMOKRATİK EĞİTİM...

 

GÜNDEM

 

 

VELİLER OYUNU NASIL KULLANACAK?
Seçimler partilerin toplumla buluştuğu ve amaçlarını anlattığı en sıcak ilişkilerden biridir. Ama seçim meydanları parti liderlerinin iktidar hedeflerinin anlatıldığı alanlar olması gerekirken, birbirleri üstünden söylemlerin öne çıktığı karmaşa ile sürdürülüyor.
Liderler sayfalarca vaatlerle doldurdukları seçim bildirgelerini anlatmak yerine, birbirlerinin kirli çamaşırlarını göstermeden ileriye gitmiyor.
Acaba seçmenlerin yüzde kaçı oy vereceği partinin yada rakip gördüğü patinin seçim bildirgesini okudu? Asgari ücretin kaç olacağı, emekliye ne verileceği, gibi birkaç talep dışında ne kadarını biliyor? Zaten partilerin çoğu da bunların bilinmesini istemiyor.
Ben bir eğitimci ve bu alanda faaliyet yürüten bir derneğin başkanı olduğum için  partilerin eğitim alanında vaatlerini inceledim.
13 yıldır iktidarda olan AKP hükümeti eğitimde yaptıklarını şöyle sıralıyor. 
a)  “Zorunlu eğitimi, 3 kademeli olmak üzere 12 yıla çıkardık ve müfredatı bu doğrultuda yeniledik. Başörtüsü serbestisi getirdik. Meslek ve imam hatip liselerine uygulanan katsayı adaletsizliğini kaldırdık. Müfredatın demokratikleşmesini sağladık. Hz. Muhammedin Hayatı, Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler derslerini isteğe bağlı seçmeli dersler olarak müfredata dâhil ettik. Öğrencileri bilgi toplumuna hazırlama hedefimiz
çerçevesinde FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi) Projesini başlattık.
Öğrencilerine toplamda 1,9 milyar adet ücretsiz kitap dağıtımı yaptık.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavını (TEOG) uygulamaya başladık
Özel sektörün eğitim finansmanındaki payının artırılması
amacıyla 2014 yılında özel okullarda öğrenim gören öğrencilere
2.500 ile 3.500 TL arasında değişen tutarlarda destek sağladık.”
Arkasından ;
b. NELER YAPACAĞIZ
“Önümüzdeki dönemde başta eğitimin kalitesini yükseltmek olmak üzere çok daha büyük atılımlar hedefliyoruz. Her alanda dijital içerikle zenginleştirilmiş etkileşimli bir eğitim-öğretim sistemini yaygınlaştıracağız. İlk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik çalışmalar yapacağız.
“En iyi okul eve en yakın okuldur” ilkesi hayata geçirilecek ve aileler üzerinden önemli bir külfet kaldırılmış olacaktır.
Eğitimin finansman kaynaklarını çeşitlendirip artıracağız.
Bu kapsamda, eğitimin finansmanında özel sektörün payının
artırılması yönünde kamu-özel ortaklığı gibi yeni arz ve işletim
modellerinin kullanılmasını sağlayacağız”. Diyor.
2-CHP EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM başlığı altında;
Okul öncesi eğitimi zorunlu ve ücretsiz yapacağız.
Eğitime ayrılan kaynakları artıracak, yatırımların eğitim bütçesi içindeki payını genişleteceğiz.
Ezbere ve sınava odaklı eğitim sistemini değiştireceğiz.
Spor, sanat ve kültür etkinlikleri gibi ders dışı olanaklarla okulları cazibe merkezleri haline getireceğiz
3 -MHP EĞİTİM-ÖĞRETİM  başlığı adı altında
 Türkçe tek eğitim dili olarak kalacak. 
6 yaş grubu dahil edilmek suretiyle zorunlu temel eğitimin süresi 9 yıla çıkartılacak. 
Üniversite giriş sınavı kaldırılacak.  Lise son sınıfta yapılacak `olgunlaşma sınavı` ile üniversiteye geçiş yapılacak. 
YÖK yeniden yapılandırılacak. 
Dershanelerin özel okullara dönüşmesi teşvik edilecek. 
İlköğretim altıncı sınıftan itibaren din öğretimini desteklemek amacıyla seçimlik Kur`an-ı Kerim`i Okuma ve Anlama, İlmihal Bilgileri, Peygamberlerin Hayatı gibi dersler seçmeli olarak okutulacak. 
4- HDP seçim bildirgesinde eğitim vaatlerini şöyle sıralıyor.
Eğitim, kamu hizmeti olarak ücretsiz olarak sağlanacak.
Okulun ve öğrencilerin temel ihtiyaçları okul bütçesinden karşılanacak, her ne ad altında olursa olsun velilerden asla para talep edilmeyecek. 
4+4+4 uygulamasına son verilecek. Eğitim sistemi en baştan başlayarak "Çocuğun Üstün Yararı" gözetilerek yeniden yapılandırılacak.
Eğitim sistemi özgürlükçü, laik ve bilimsel bir içerikte yapılandırılacak, anadili temelinde çok dilli hale getirilecek.
İnsan onurunu zedeleyen ücretli öğretmenlik uygulaması lağvedilecek, tüm ücretli öğretmenler kadroya alınacak.
Eğitimin yerelden yönetimi teşvik edilecek.
Bütün okullarda sabahçı, öğlenci uygulamalarına son verilecek, tekli eğitim sistemine geçilecek. Öğlen vakitlerinde öğrencilere yemek verilecek.
Toplumsal cinsiyet eşitliği dersi zorunlu ders olarak müfredata eklenecek.
Eğitim sistemi toplum ve doğayla bütünleşik ve ekolojiyi temel alarak yeniden yapılandırılacak.
Tüm mahallelere kreş ve anaokulu açılacak, kreşler 7/24 hizmet verecek.”diye belirtiyor.
ŞİMDİ BİR ÖĞRENCİ VELİSİ OLARAK DEĞERLENDİRELİM.

  1. Parasız eğitimi kim savunuyor?
  2. Laik-bilimsel ve demokratik eğitimi kim savunuyor?
  3. Özel okullar yerine devlet okulların geliştirilmesini kim savunuyor?
  4. Sizlerin verdiği vergileri devlet okulları yerine, özel okullar adı altında yandaş şirketlere hangi parti aktarmayı vaat ediyor?
  5. Eğitimi işletme, çocuklarımızı ve bizleri müşteri olarak gören hangi parti?
  6. Ücretsiz adı altında 13 yılda 1.9 milyar kitap neden basıldı, kimler zengin edildi?

  Yukarıdaki partilerin seçim vaatlerinden daha çok sorular çıkartabiliriz.
Benim önerim, alanlarda söylenenler değil bu talepler oylarımızı belirlemelidir.
Seçim meydanlarında kimim yalan söylediği kimin samimi olduğunu ayırt ederek oylarımızı belirleyelim.  Kalıpları ve engelleri aşarak, aydınlık geleceği belirleyelim.

Orhan yüce
ÖVDER şube başkanı

 

 

 

 

NOT:önceki yazıları  ARŞİVDEN  bulabilirsiniz  (izmirovder@gmail.com)
 

  

 

 

bilgi@ovder.org

izmirovder@gmail.com

e dergi

e-dergi okuyun

 

 

 

BROŞÜRLER

4+4+4 sistemi
parasız okul-laik eğitim