> ovder

Nautica06

 

Aydınlık bir gelecek için; PARASIZ-BİLİMSEL-DEMOKRATİK EĞİTİM...

 

GÜNDEM

BASINA VE KAMUOYUNA
AKP’nin ‘dindar ve muhafazakar nesil’  yetiştirme politikalarının olumsuz yansımalarını tüm yurtta olduğu gibi Bornova özelinde de  görmekteyiz. Bir yandan toplumu muhafazakarlaştırıp siyasal görüşünü islam üzerinden dayatma politikalarını uygularken diğer taraftan bu politikaları meşrulaştırmak için  koltuk sevdalısı  yandaş sendikaları kullanmaktadır. Son olarak 19. Milli Eğitim Şurasında alınan skandal tavsiye kararlarıylakoltuk derdine düşenlerle iktidarın ilişkisi  iyice ayyuka çıkmıştır. 19. Milli Eğitim Şurası toplumu dizayn etme politikasının  Milli Eğitim ayağını oluşturmada araç haline getirilmeye çalışılmıştır. Şurada eğitimin sorunlarından ziyade eğitimin dinselleştirilmesi ve karma eğitimim nasıl kaldırılacağı tartışmaları yürütülmüştür. Yanlızca sarayda kullanılan Osmanlıca’nın ecdadımızın dilini öğrenelim diye zorunlu olmasını isteyenlerin milyonlarca insanın anadilinde eğitim taleplerini dikkate almaması da toplum mühendisliğini ispatlayan bir diğer unsur olmuştur. Gene bu şuradaAİHM kararları orta yerde duruyorken, zorunlu din derslerini kaldırmak yerine anaokullarına kadar götürmeye çalışan; çağdışı zihniyet ‘4+4+4’de olduğu gibi yeniden ortaya çıkmış ve şuranın kaderini belirlemiş, eğitimin tüm temel sorunlarının üstü örtülmüş, görmezden gelinmiştir
Anadolu otelcilik ve turizm liselerinde okutulan alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin kaldırılması, AKP'nin toplumu  dini değerleri politik malzeme yapma çabalarının bir diğer örneğidir.
Şura kararlarından en çarpıcı olanı; kuşkusuz anasınıfında değerler eğitimi adı altında dini eğitim verilmesi ve 1,2, 3. sınıflarda da din derslerinin zorunlu hale getirilmesi olmuştur. Gelişim evrelerine bakıldığında, somut öğrenme döneminde olan bu yaş grubu çocukların soyut kavramları anlamaları beklenemez. Bu uygulama laik, bilimsel eğitim anlayışına ve pedagojinin en temel ilkelerine aykırıdır.   Bu yaşta verilen din eğitimi, eleştirel düşünme yeteneğini ortadan kaldırarak bireyi itaatkarlaştırır. Bu da gösteriyor ki; asıl amacın dindar nesil yetiştirme politikasının ardında biat eden, boyun eğen, sorgulamayan, bilimsellikten uzak nesiller yetiştirilmesidir.
Bu genel politikaların yerellerdeki yansımasının bir örneğini de Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün ilçemizdeki liselere yönelik yaptığı baskılarda görmekteyiz.
İktidara hoş görünmek adına  okullara baskın yapan Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü;  mescit açılmayan liselerde  müdürleri azarlayıp, kendisinin uygun bulduğu yerlerin  boşaltılarak mescide dönüştürülmesini, bu yerlere halıların serilmesini ve fotoğraflarının  ivedilikle -hatta bazı okullarda iki-üç saate kadar- kendisine gönderilmesini buyurmuştur.
Okulların fiziki eksiklikleri ve yetersizlikleri ile ilgili sorunların  çözülmesi noktasında çaba sarf etmeyen gene eğitimin kalitesini erttırma noktasında aynı duyarlılığı göstermeyen İlçe Milli Eğitim Müdürüne okullarımızdaki gerçek sorunlarla ne zaman ilgileneceğini merakla sormak istiyoruz.
Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi’nde  Avrupa Birliği Proje Odası yerine mescit açılarak , Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde Almanca öğretmenler odası kapatılarak mescit açılması, Gülsefa Kapancıoğlu  Anadolu Lisesi’nde okul kütüphanesi ikiye bölünerek mescit oluşturulması, Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi-Selçuk Yaşar Boyacılık Teknik Lisesi ve E.M.L - Bornova Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi - Hayrettin Duran Anadolu Lisesi’nde  okul yönetim birimleri kapatılarak mescide dönüştürülmesi , Güzelcan Kardeşler Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde rehberlik servisleri kapatılarak mescit açılması, koltuk sevdasından başka hiçbir anlam ifade etmemektedir.
Gene İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne sormak istiyoruz. Okullarımızda kütüphanelerin olmaması , internet kullanımının yetersiz olması, revirlerin olmaması,derslik sıkıntılarının yaşanması, labaratuvarların olmaması , sosyal faaliyetler için sınıfların olmaması, spor alanlarının yetersizliğini  gibi sorunlar okulları basacak kadar önem teşkil eden sorunlar olarak görmemekte midir?
Görünen o ki  eğitimin devasa sorunlarını görmezden gelip eğitim sistemini ve toplumu kendi dünya görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürmek isteyenler  eğitimin sorunlarını ‘dini eğitime’ indirgemiştir.
Bizler Bornovada yaşayan Eğitimciler , Öğrenciler, Veliler  olarak Milli Eğitim Bakanlığının ve onun sendikal temsiliyetini yapanlara buradan seslenmek istiyoruz. Bir an önce koltuk sevdanızı ve eğitimin sanal sorunlarını bir kenara bırakıp okullarımızın , öğrencilerimizin ve  eğitim emekçilerinin gerçek sorunlarını çözmelisiniz.
Bizler sivil toplum kuruluşları , sendikalar ve partiler olarak DAHA ÇOK SANAT , DAHA ÇOK FELSEFE , PARASIZ , BİLİMSEL, LAİK, DEMOKRATİK, ANADİLİNDE EĞİTİM İSTİYORUZ.
BORNOVA EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

  

 

 

 

izmirovderbilgi@gmail.com

e dergi

e-dergi okuyun

 

Dergi_ocak-2014

 

BROŞÜRLER

4+4+4 sistemi
parasız okul-laik eğitim
Eğitim nereye?